Propisi relevantni za postupanje sa arhivskom građom

ORGANIZOVANJE DOKUMENTACIJE

Organizovanje dokumentacije putem dodele atributa, tipova dokumenata, predmeta, mesta troška, povezanih dokumenata i priloga. Jednostavnom pretragom do svakog dokumenta.

INTEGRISANJE SA SEF-OM

Razmena dokumentacije u digitalnom obliku putem Sistema elektronskih faktura (SEF) i integracija sa ERP sistemom klijenta bez potrebe logovanja na SEF portal

DELOVODNIK

Dodela delovodnog broja i kreiranje delovodne knjige, kao i dodatnih knjiga po zahtevu klijenta (Knjiga ulaznih, izlaznih faktura i sl)

ODOBRAVANJE

Automatizovan proces validacije putem desktop ili mobilne aplikacije uz notifikacije o dokumentima na čekanju

ARHIVIRANJE

Arhiviranje dokumentacije u skladu sa Zakonom o arhivskoj građi. Jednostavno i brzo do arhivske knjige kroz svega nekoliko klikova

UVID U STATUS DOKUMENTA

Uvid u status dokumenta i mesta u lancu odobravanja na kom se trenutno nalazi. Informacije o vremenu zadržavanja na odobravanju kod korisnika kao i vremenu ukupne obrade dokumenata.

PRAVA PRISTUPA

Definisanje prava pristupa dokumentima za svakog korisnika čime se smanjuje mogućnost zloupotrebe informacija

NIŽI TROŠKOVI

Ušteda vremena i novca putem bržeg i efikasnijeg obavljanja poslovnih procesa i smanjenjem materijalnih troškova ​

ČUVAJMO PRIRODU

Digitalizacija dokumentacije direktno doprinosi očuvanju životne sredine i stvaranju lepšeg životnog okruženja Smanjenjem upotrebe drveća kao sirovine u proizvodnji papira

MOBILNA APLIKACIJA

Garantuje udoban rad i jednostavan proces odobrenja dokumenata svim korisnicima koji nisu stacionarno vezani za kancelarijski rad, čime se značajno olakšava učešće u procesu odobrenja dokumenata svim učesnicima u kretanjima i odobravanjima elektronskih dokumenata.

NAJČEŠĆA PITANJA:

KOME JE NAMENJEN UPDOC?

Svim preduzećima bez obzira na delatnost i veličinu preduzeća.

Preduzeća koja se suočavaju sa problemima sa skladištenjem i razmenom dokumenata.

NA KOJE NAČINE JE REŠENJE DOSTUPNO?

Rešenje se instalira na lokaciji korisnika. Može biti dostupno na Cloud-u ili serverima korisnika.

INTEGRACIJA SA DRUGIM ERP SISTEMIMA

Apsolutno!

Rešenje je koncipirano da može da se lako i brzo integriše sa bilo kojim ERP sistemom.

MOBILNA APLIKACIJA

Trenutno je na raspolaganju samo Android verzija, uskoro i verzija za IOS.

DA LI SVI KORISNICI IMAJU PRISTUP CELOKUPNOJ DOKUMENTACIJI?

Da, ukoliko korisnik ima dodeljen najširi opseg autorizacija/privilegija! Za svakog korisnika pojedinačno se definiše autorizacija/privilegija.