Podignite vaš biznis na viši nivo

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA

OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

IZVEŠTAVANJE

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM -UpDoc

UpDoc je specijalno kreiran softver koji na efikasan i vrlo jednostavan način za primenu omogućuje čitav ni funkcionalnosti usklađenih sa zakonskim propisima, a koje odgovaraju zahtevima za: razmenu elektronskih faktura, razmenu sa SEF-om, čuvanje kompletne elektronske dokumentacije, praćenje statusa dokumenata, generisanje izveštaja o arhivskoj građi i mnogo drugih funkcionalnosti.
Namenjen je malim, srednjim, velikim pravnim licima i korporativnim klijentima. Posebno je razvijen model aplikacije koji odgovara zahtevima knjigovodstvenih agencija.

SAP ANALYTICS CLOUD

SAP Analytics Cloud predstavlja cloud rešenje za naprednu proširenu analitiku i planiranje koje podržava da brzo i efikasno se donose ključne strateške odluke preduzeća. Koristeći SAC stvaraju mogućnost za kreiranje finansijskih i operativnih planova integrisano u samo jednom rešenju.

SAP BUSINESS BY DESIGN

ERP rešenje pogodno za mala, srednja i velika preduzeća od 5 do 1000 internih  korisnika. Integriše najvažnije poslovne funkcije od finansija, prodaje, preko nabavke, ljudskih resursa pa sve do analitike izveštavanja