Podignite vaš biznis na viši nivo

DIGITALIZACIJA POSLOVANJA

OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA

IZVEŠTAVANJE

DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM -UpDoc

UpDoc je specijalno kreiran softver koji na efikasan i vrlo jednostavan način za primenu omogućuje čitav ni funkcionalnosti usklađenih sa zakonskim propisima, a koje odgovaraju zahtevima za: razmenu elektronskih faktura, razmenu sa SEF-om, čuvanje kompletne elektronske dokumentacije, praćenje statusa dokumenata, generisanje izveštaja o arhivskoj građi i mnogo drugih funkcionalnosti.

SAP ANALYTICS CLOUD

SAC se izdvaja kao jedan od najpouzdanijih analitičkih alata koji kombinuje Business
Inteligence, proširenu i prediktivnu
analitiku. Predstavlja cloud rešenje za naprednu proširenu analitiku i planiranje koje podržava da se brzo i efikasno donose ključne strateške odluke preduzeća. Koristeći SAC stvaraju mogućnost za kreiranje finansijskih i operativnih planova integrisano u samo jednom rešenju.

SAP BUSINESS BY DESIGN

Cloud ERP rešenje koje integriše najvažnije poslovne funkcije od finansija, prodaje, preko nabavke i ljudskih resursa i omogućava centralno upravljanje za više kompanija unutar jedne baze podataka.