MOBILNA APLIKACIJA

Garantuje udoban rad i jednostavan proces odobrenja dokumenata svim korisnicima koji nisu stacionarno vezani za kancelarijski rad, čime se značajno olakšava učešće u procesu odobrenja dokumenata svim učesnicima u kretanjima i odobravanjima elektronskih dokumenata.

BASIC

 • 3 korisničke licence
 • 10 GB HDD prostora
 • Korisnička podrška 2h
 • Workflow
 • Obuka korisnika
 • eDelovodnik
 • Arhivska knjiga
 • SEF
 • Mobilna aplikacija

STANDARD

 • 10 korisničkih licenci
 • 50 GB HDD prostora
 • Korisnička podrška 4h
 • Workflow
 • Obuka korisnika
 • eDelovodnik
 • Arhivska knjiga
 • SEF
 • Mobilna aplikacija

ADVANCED

 • 20 korisničkih licenci
 • 100 GB HDD prostora
 • Korisnička podrška 6h
 • Workflow
 • Obuka korisnika
 • eDelovodnik
 • Arhivska knjiga
 • SEF
 • Mobilna aplikacija

- 10% NA AVANSNE UPLATE